Miesięcznik samorządowy „Wspólnota” opublikował wyniki ogólnokrajowego rankingu „Budownictwo komunalne i społeczne 2000–2020”. Drawsko Pomorskie uplasowało się na 8. miejscu w kategorii miasta powiatowe.

Opracowanie przygotował zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Swianiewicza na podstawie danych GUS.

Konkurs polegał na porównaniu liczby mieszkań komunalnych wybudowanych przez każdą jednostkę samorządową w latach 2000–2020 i podzieleniu jej przez 1000 mieszkańców. Uzyskany wskaźnik – liczby takich mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców – posłużył do zbudowania rankingu.Wyróżnienie, które odebrałem kilka dni temu podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach pokazuje, że przez ostatnie dwie dekady drawski samorząd inwestował w budownictwo komunalne i socjalne a także wspierał działalność drawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – komentuje wynik rankingu burmistrz Krzysztof Czerwiński. Gratuluję moim poprzednikom takiego wyniku i zapewniam, że nie spoczniemy na laurach. Problemy budownictwa mieszkaniowego to także jeden z obecnych priorytetów polityki samorządowej Drawska Pomorskiego. Stąd plan budowy w ciągu najbliższych dwóch lat dwóch bloków komunalnych (48 mieszkań) przy ulicy Krótkiej w naszym mieście. Na realizację inwestycji udało nam się uzyskać prawie 14 mln dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.- dodaje.