W dniu 18 lutego 2020 roku w hali sportowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbył się turniej futsalu zorganizowany z okazji Dnia Sportu Wojskowego.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny złożone z żołnierzy i pracowników cywilnych Centrum.

Turniej rozegrano w systemie każdy z każdym.

Po zaciętej walce najlepszą okazała się drużyna reprezentująca Kompanię Zabezpieczenia.

Kolejne miejsca zajęły drużyny Wojskowej Straży Pożarnej Oleszno, Grupy Zabezpieczenia Szkolenia i Wydziału Poligonowego.

Najlepszym zawodnikiem turnieju jednogłośnie wybrano st. sierż. Bartłomieja Klonowskiego.

Należy podkreślić, że wszystkie mecze pomimo bardzo zaciętej walki odbywały się w przyjacielskiej atmosferze i zgodnie z duchem fair play.

Za organizację i bezpieczeństwo uczestników turnieju odpowiedzialny był instruktor wychowania fizycznego CSWL Drawsko pan Rajmund Jurewicz.