W środę w ramach ogólnowojewódzkich działań profilaktycznych „dzień odblasków” drawscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w centrum Drawska Pomorskiego rozdawali przechodniom odblaskowe opaski. Funkcjonariuszom pomagali uczniowie miejscowej podstawówki oraz przedszkolaki.
Wspólna akcja miała na celu uświadomienie wszystkim, bez względu na wiek, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i wszyscy powinniśmy o nie dbać i wzajemnie się wspierać.
Elementy odblaskowe to niewielka rzecz, która może jednak znacznie poprawić nasze bezpieczeństwo gdy po zmierzchu lub przy złej widoczności uczestniczymy w ruchu drogowym jako piesi.
Działania w ramach tej akcji prowadzili również policjanci z Kalisza Pomorskiego.
Zachęcamy wszystkich do noszenia elementów odblaskowych i przypominamy, że noszenie takich elementów poza terenem zabudowanym po zmierzchu jest obowiązkowe.

INFO [KPP Drawsko Pomorskie]