Informujemy, że 23.05.2018r. zakończona została ocena merytoryczna ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z programu dotacyjnego „Niepodległa", do którego aplikowaliśmy z naszym projektem pn. „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna- drawskie drogi do niepodległości". Tytuł projektu, autorstwa pana Wiesława Piotrowskiego, nawiązuje do ubiegłorocznego koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Do programu wpłynęło ponad 2500 wniosków, a tylko 218 uzyskało dofinansowanie, w tym także nasz projekt. Uzyskane dofinansowanie to 18 100 zł, a łączna wartość projektu 27 710 zł. Wkład własny zostanie sfinansowany z dotacji celowej gminy Drawsko Pomorskie i środków własnych Ośrodka Kultury.

Projekt realizowany będzie od 4 czerwca do 16 listopada br. na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Do udziału w projekcie zaprosimy nasze stowarzyszenia, lokalnych pasjonatów historii regionalnej, naukowców, nauczycieli historii, a także seniorów, młodzież i dzieci. Projekt koordynowany będzie przez pracowników drawskiej biblioteki. W ramach projektu prowadzone będą wywiady z mieszkańcami, warsztaty, spotkania i prezentacje. Powstanie m.in.: książka, wystawa i katalog wystawy oraz krótkie filmy z wywiadów.

Po przygotowaniu aktualizacji wniosku rozpoczną się pierwsze działania w ramach w.w projektu.

Tekst: [Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim] Zdjęcie: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]