Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że od dnia 1 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim wprowadza się system nagrywania rozmów telefonicznych. Celem wprowadzenia rejestracji rozmów przychodzących  jest podnoszenie standardów obsługi oraz bezpieczeństwo osób prowadzących rozmowę.

Zasady rejestrowania rozmów telefonicznych zawiera Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 16 lutego 2021 r. Do pobrania [tutaj]

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych realizowanych na numerach użytkowanych przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim (dalej „system nagrywania rozmów”) jest Gmina Drawsko Pomorskie.

Kontakt z Administratorem:
Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD).

Kontakt z IOD: e-mail: iod@drawsko.pl, tel. 94 34 46 864.

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podnoszenia standardów obsługi oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę.

4. Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust.1 lit a RODO).

6. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach:

1) zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,
2) zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być przekazywane wyłącznie organom ścigania i innym uprawnionym organom.

9. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów nie będą przekazywane poza teren UE.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 6, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

11. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

12. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące,
2) dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych,
3) sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na graniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przy czy skargę wnosi się na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


! Czekamy na Wasze informacje
magazyndrawski.pl - to portal z informacjami o Drawsku Pomorskim i regionie, dodaj nas do ulubionych w przeglądarce i bądź na bieżąco.
Masz ciekawy temat? Widzisz wypadek, pożar lub inne zdarzenie? - pisz na magazyndrawski@gmail.com lub daj nam znać na facebookowym profilu Magazyn Drawski.