Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i namowom Mieszkańców, kandyduję na stanowisko Burmistrza Kalisza Pomorskiego, gdyż nasza gmina oczekuje na dobrego gospodarza. Program KWW Janusza Garbacza jest zbiorem postulatów i oczekiwań Mieszkańców, którzy mają już dość dotychczasowej 11-letniej drogi, marazmu, stagnacji oraz recesji społecznej naszej gminy. Mieszkańcy chcą pracy i godnych warunków życia, chcą by Kalisz Pomorski wkroczył na drogę rozwoju oraz pobudzenia drzemiącej energii i by była to droga do sukcesu. Kalisz Pomorski zasługuje na więcej... .

Stąd wyzwania obecnego czasu koncentrują się na bloku czterech najważniejszych zagadnieniach, które zostały ujęte w programie KWW Janusza Garbacza:
Praca – w naszej gminie potrzebujemy nowych miejsc pracy. Nadszedł czas na rozwój gospodarczy i rozwiązanie problemu bezrobocia. Spowoduję, aby w mieście i gminie Kalisz Pomorski powstały nowe miejsca pracy.
Seniorzy – budowa Domu Spokojnej Starości. Zapewnię naszym Seniorom możliwość aktywnego spędzenia czasu oraz powołam Senioralną Radę Gminy.
Młodzi – Nie możemy pozwolić, żeby nasza gmina się wyludniała i by z naszej gminy wyprowadzali się młodzi ludzie. Wprowadzę „Pakiet dla Młodych”, który będzie odpowiedzią na oczekiwania młodych ludzi, aby  pozostali w naszej gminie i tu realizowali się zawodowo.
Turystyka – Nasza gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie. Dlatego moim zadaniem będzie stworzenie bazy turystycznej w naszej gminie. Turystyka to również nowe miejsca pracy.

Janusz Garbacz urodzony 15 kwietnia 1959 roku. Mąż, ojciec trojga dzieci oraz dziadek czworga wnucząt.
Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego.
Doświadczenia zawodowe:
Janusz Garbacz rozpoczął pracę zawodową w 1979 roku jako monter. Pracował jako rolnik w gospodarstwie rolnym rodziców.
Pracował w kilku zakładach na stanowiskach kierowniczych, między innymi jako kierownik zakładu, wiceprezes, pełnomocnik, kierownik oraz naczelnik urzędu – gdzie okazywał się świetnym liderem i organizatorem.
W 2007 roku rozpoczął pracę w samorządzie jako zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego i później jako pełniący funkcję Burmistrza Kalisza Pomorskiego.
Dwukrotnie był wybrany do Rady Powiatu Drawskiego. W 2012 roku został wybrany na radnego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Od 2018 roku pracuje w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Obecnie jest etatowym członkiem zarządu powiatu.

HOBBY: historia, turystyka, jest „morsem”.
ZAMIŁOWANIA: wędkarstwo, grzybobranie, sport

Sfinansowano ze środków KW Janusza Garbacza.

(MAGAZYN DRAWSKI NIE ODPOWIADA I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI za materiały nadesłane przez komitety wyborcze )

Informujemy wszystkich zainteresowanych osobą Pana Janusza Garbacza że w obecnej chwili nie prowadzi się żadne postępowanie prokuratorskie lub sądowe o charakterze karnym przeciwko Panu Januszowi Garbaczowi, kandydata na Burmistrza Kalisza Pomorskiego. - REDAKCJA MAGAZYN DRAWSKI.