W dniach 7, 9 i 14 stycznia 2015 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie pracowników w zakresie obsługi klienta. Ma ono posłużyć doskonaleniu standardów i zwiększeniu jakości obsługi. Szkolenie otworzył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

Podczas szkolenia, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Starostwa, zdobywano praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. efektywnych sposobów obsługi klienta i umiejętności wykorzystywania technik komunikacji do zrozumienia ich potrzeb. Omawiano także sposoby radzenia sobie z krytyką i oceną ze strony klienta oraz asertywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Szkolenie prowadziła Jolanta Ziontkowska, trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

INFO i Foto [powiatdrawski.pl]