Mariusz Kaczmarkiewicz mieszkaniec Mielenka koło Drawska Pomorskiego ma już 43 lata i od urodzenia jest osobą niepełnosprawną.

W domu mieszka wraz ze swoją mamą. Ojciec zmarł. Niestety w wyniku choroby ojca Mariusza który wymagał również intensywnej rehabilitacji i ciągłej opieki medycznej, zaniedbano dom oraz rodzina popada w kłopoty finansowe.

Jeszcze przed śmiercią swojego ojca, Mariusz obiecuje swojemu ojcu że wyremontuje dom i spłaci długi.
W tej obietnicy pomaga mu już wielu ludzi dzięki czemu rodzina wyszła już z kłopotów finansowych.

Celem najważniejszym dla Mariusza jest teraz wyremontowanie dachu który jest w katastrofalnym stanie oraz przeniesienie pieca centralnego ogrzewania, gdyż obecny piec grozi lokatorom zaczadzeniem i pożarem.

W tym celu zbiera nakrętki od butelek których ma już uzbieranych bardzo wiele ale i bardzo dużo brakuje. Szukamy ludzi dobrej woli którzy pomogą w przestawieniu pieca i naprawie dachu. I nie chodzi tu o zebranie pieniędzy - wystarczy pomoc ( materiały budowlane, pomoc przy piecu i naprawie dachu). Wystarczą też same nakrętki.

Czy znajdziemy ludzi dobrej woli aby spełnić obietnicę MARIUSZA daną swojemu ojcu?

Wszelką pomoc należy kierować bezpośrednio pod adresem zamieszkania Mielenko 12 i konsultować się pod telefonem kontaktowym - 533 675 110 lub 94 36 34 225.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]