Turystyka może być poważnym źródłem dochodów, a także istotnym czynnikiem aktywizacji powiatu, dając zatrudnienie znacznym grupom ludności oraz przyczyniając się do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Jej harmonijny rozwój uzależniony jest przede wszystkim od zainteresowania władz samorządowych ale również mieszkańców.
Uwzględniać musi uwarunkowania środowiskowe, zachowanie ścisłych zasad ochrony przyrody i dóbr kultury.

Powiat drawski posiada interesujące walory turystyczne, które niewątpliwie stanowią jego atuty (duże zasoby wód powierzchniowych; wiele spośród jezior położonych jest wśród lasów, co stanowi o ich dodatkowej atrakcyjności turystycznej.

Zapraszamy do wypełnienia pierwszej części ankiety - krótkiej sondy.
W komentarzach lub na adres e-mailowy serdecznie prosimy o podsyłanie pytań lub uwag do kolejnej części sondy.

Wyniki obecnej sondy podamy 10 września 2019r.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]