Na bazie zakupionych ze środków Nadleśnictwa Drawsko materiałów edukacyjnych w wyremontowanym obiekcie świetlicy wiejskiej w Konotopie rozpoczęto cykl zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej, który dla uczestników zakończy się zdobyciem dyplomu „Młodego leśnika".
Prowadzone zajęcia dydaktyczne pozwalają przekazać podstawową wiedzę o lesie, o działalności leśników, o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej i odpowiedzialności za jego mieszkańców, jak również o zagrożeniach dla lasu. Bardzo ważną rolę odegrają też cykliczne zajęcia terenowe, które rozwijają umiejętność obserwacji, rozumienia procesów zachodzących w środowisku oraz kształtują wrażliwość na piękno otaczającej przyrody. Obecnie dzieci poznają las jesienią, uczą się rozpoznawać grzyby, malując je wg przygotowanych szablonów.
Nauczyciele mogą także zorganizować zajęcia z grupą szkolną we własnym zakresie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną, terenową po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem świetlicy.
Wśród zakupionych materiałów są ciekawe gry edukacyjne, plansze tematyczne i puzzle. Do dyspozycji dzieci i instruktora jest także tablica interaktywna oraz trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

INFO [Ośrodek Kultury Drawsko Pomorskie]

REKLAMA: