W dniu 22 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie dotyczące wytycznych do programu odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyły w nim osoby kierujące kandydatów do w/w programu: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim oraz przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych.
Zgromadzonych gości przywitał Janusz Garbacz, Etatowy Członek Zarządu oraz Iwona Joeks – Budzyńska - Kierownik Kancelarii PCPR w Drawsku Pomorskim. Spotkanie poprowadziła psycholog Izabela Madera. Pani psycholog przedstawiła podstawę prawną, formy pracy, reguły uczestnictwa, warunki ukończenia programu oraz jego monitoring. Program ma na celu rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy, uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy, zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie, zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy oraz uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. Rozpoczęcie Programu przewidziane jest na dzień 31.08.2018r.

INFO: [Powiat Drawski]