W dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2016 w gabinecie Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami 32. Drużyny Harcerskiej „Bizony” z Czaplinka. Harcerze przekazali gospodarzowi powiatu Betlejemskie Światło Pokoju. W spotkaniu wziął udział również Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.

W tym roku betlejemskiemu światełku towarzyszy – jakże aktualne - hasło „Odważnie twórzmy pokój”. Co roku akcję przygotowują skauci i harcerze - obecnie już po raz dwudziesty szósty. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w Linz w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa Polskiego organizuje je od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

Polscy harcerze przekazują „Światło” również do wschodnich sąsiadów – Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami także na zachód do Niemiec i na północ - do Danii.

INFO [Powiat Drawski]