Straż Miejska w Drawsku Pomorskim informuje, że od lutego br. na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza prowadzone są działania informacyjne dla kierowców na temat parkowania pojazdów w strefie zamieszkania.

Kierowcy, którzy pozostawiali swoje pojazdy w miejscach niewyznaczonych otrzymywali informacje na temat przepisów ruchu drogowego obowiązujących w strefie zamieszkania.

W najbliższym czasie Straż Miejska może nakładać mandaty karne na kierowców, którzy nadal nie respektują przepisów ruchu drogowego na tym obszarze. Straż Miejska ponownie zwróci szczególną uwagę na pojazdy parkujące w obrębie bloków przy ul. Mickiewicza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w strefie zamieszkania postój pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Tekst i zdjęcia: [drawsko.pl]