10 kwietnia 2019r w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Komendant płk Marek GMURSKI w obecności kadry i pracowników RON uroczyście wręczył akt mianowania na wyższy stopień podoficerski oraz zmianę stanowiska w korpusie osobowym wojsk lądowych chor. Mariuszowi Makarze.

Komendant podziękował chorążemu za włożony wkład pracy na Placu Ćwiczeń Taktycznych Bucierz i życzył sukcesów w dalszej służbie na nowym stanowisku.

Tekst i zdjęcia: A. Pieślak