Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo przeciwko 25 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o naruszenie nietykalności cielesnej trzech małoletnich chłopców, doprowadzenie dwóch z nich do poddania się czynnościom seksualnym oraz o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Z ustaleń tego śledztwa wynika, iż mężczyzna ten jako trener klubu sportowego, w lipcu 2015 r. przyjechał z grupą chłopców na turniej piłkarski do Kalisza Pomorskiego. W okresie od 13 lipca 2015 r. do 19 lipca 2015 r. wielokrotnie naruszał on nietykalność cielesną trzech 12 - letnich chłopców, dwóch z nich doprowadzając do poddania się czynnościom seksualnym. W toku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez tego sprawcę, ujawniono filmy i zdjęcia zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Sprawca ten został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące popełnienia czynów z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 202 § 4a k.k. w zb. z art. 202§ 4 b k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. W toku przesłuchania przyznał się on jedynie do posiadania pornografii dziecięcej. Nie przyznał się natomiast do popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora zastosowano wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

INFO [po.koszalin.pl]

 

REKLAMA: