Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” zrzeszające wszystkich sołtysów i sołectwa Gminy Drawsko Pomorskie zwraca się o pomoc w popularyzowaniu i kultywowaniu tradycji ludowej. Pragniemy szerzej zapoznać społeczeństwo z dorobkiem, osiągnięciami jak również z problemami występującymi na wsi. Uważamy, że w dzisiejszych czasach popularyzowanie tradycji ludowej oraz jej dalsza kontynuacja jest bardzo ważna i wymaga szczególnej troski.

Okazją do takiej prezentacji będzie Gminne Święto Plonów, które odbędzie się 24 sierpnia br. w Drawsku Pomorskim. Jest to największe i najważniejsze w roku święto gospodarskie, poświęcone zbiorom plonów, będące zwieńczeniem całorocznej pracy rolników. Dożynki to część naszej tożsamości i nadal oprócz samych obchodów, łączą ludność miejscową i przypominają o poczuciu więzi nas wszystkich z matką Ziemią.

Aby zachować zapis tego uroczystego wydarzenia Stowarzyszenie zabiega o pozyskanie środków w celu sfinansowania specjalnego numeru magazynu sołeckiego- „Głosu Ziemi Drawskiej”, który byłby poświęcony tej prezentacji.

Ponieważ „Głos Ziemi Drawskiej” jest czasopismem bezpłatnym i utrzymującym się z artykułów sponsorowanych, apelujemy o przekazanie środków finansowych na konto Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” z dopiskiem „apel”, co umożliwi zrealizowanie naszego projektu.

Nr naszego konta: 75 1020 2847 0000 1902 0133 0475

Darczyńcy i sponsorzy zostaną specjalnie wymienieni w magazynie. Istnieje także możliwość zamieszczenia reklamy. Warunki i cennik w załączeniu.

 

Z góry w imieniu sołtysów dziękuję za wsparcie naszej inicjatywy

- prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś”

Wojciech Kowalczyk