Ppłk Joseph RUZICKA i żołnierze z 2 batalionu 34 pułku pancernego USA otrzymali z rąk Komendanta CSWL Drawsko płk Marka GMURSKIEGO pamiątkowe certyfikaty, które zostały wręczone w związku z zakończeniem szkolenia.

Uroczystość pożgania wojsk amerykańskich odbyła się 15 października w Sali Tradycji CSWL Drawsko.

Płk GMURSKI podziękował żołnierzom za bezproblemową realizację zadań szkoleniowych oraz aktywne uczestnictwo w życiu komendy poligonu i miejscowości powiatu drawskiego.

Z kolei ppłk RUZICKA wyraził wdzięczność podkreślając duże zaangażowanie komendy poligonu drawskiego w zabezpieczaniu szkolenia batalionu 2-34.

Na zakończenie ppłk RUZICKA podkreślił że, bardzo chętnie powróci na poligon drawski który pozwolił jego żołnierzom zrealizować szkolenie na bardzo wysokim poziomie.

Tekst: Grzegorz SKURCZYŃSKI