9 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej 7 w niezwykle wyjątkowy sposób zainaugurowane zostały obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Teatru .Mianowicie w podwojach naszej szkoły odbyły się warsztaty teatralne , które pan Grzegorz Mrówczyński . Jest to znany polski aktor i reżyser teatralny ( między innymi : aktor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie , Teatru Polskiego w Poznaniu i Warszawie , reżyser Teatru Polskiego we Wrocławiu, wykładowca wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie ,dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy i Poznaniu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku , dyrektor Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze , założyciel Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu , dyrektor naczelny Stowarzyszenia Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych , koordynator programowy Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie), laureat wielu nagród i odznaczeń o wymiarze krajowym i międzynarodowym. Obecnie kieruje On sceną eksperymentalną Teatru Rampa w  Warszawie. Owa swoista uczta duchowa rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10 -tej w poniedziałek .W szkolnej auli zgromadzili się uczniowie klasy IV technikum hotelarskiego oraz klasy humanistycznej liceum ogólnokształcącego - 2c pod opieką polonistek -pani Marleny Otłowskiej i pani Anny Górzyńskiej .

Warto podkreślić słowa skierowane przez panią dyrektor Lidię Borzymowską do uczestników warsztatów, jak i do dostojnego gościa , pana Grzegorza Mrówczyńskiego. Były one pełne ciepła , zrozumienia , a przede wszystkim odzwierciedlały szczególną wrażliwość pani dyrektor na kwestię sztuki. Natomiast pani Anna Górzyńska powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła sylwetkę artystyczną pana Grzegorza Mrówczyńskiego. A potem ….przemówił Mistrz… Najpierw zaprezentował niezwykle oryginalnie historię teatru od początku jego istnienia aż do współczesności, nie omijając tzw. ciekawostek i okraszając ją anegdotami. Historia teatru opowiedziana w ten sposób wzbudzała ogromne zainteresowanie słuchaczy. Następnym etapem warsztatów były praktyczne ćwiczenia ,którymi poddawani są zawodowi aktorzy( na przykład oddychanie przeponą). Natomiast finał warsztatów stanowiła inscenizacja wiersza autorstwa Tadeusza Różewicza ,,Ojciec". Warto zwrócić uwagę na atmosferę panującą w czasie tej specyficznej uczty duchowej - pełną serdeczności i twórczego niepokoju.

Koordynatorem projektu była p. Anna Górzyńska - nauczyciel j. polskiego.

INFO [zsp-drawsko.strefa.pl]