Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizuje obecnie projekt ,,ABC Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z założeń projektu jest doposażenie placówek przedszkolnych w Drawsku Pomorskim i Czaplinku w sprzęt specjalistyczny z zakresu wyposażenia sali przedszkolnej dla grupy dzieci, doposażenia gabinetów integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz gimnastyki korekcyjnej. Istotne jest także wzbogacenie oferty z zakresu treningu umiejętności społecznych, logopedii i neurologopedii, terapii dla dzieci słabowidzących i słabosłyszących przez zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych. Dzieci przedszkolne w ramach projektu „ABC przedszkolaka” uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem metody krakowskiej, terapii behawioralnej, komunikacji alternatywnej czy elementów muzykoterapii. Rozwijają się także pokrewne dziedziny specjalności oferowanych w ZPET. Pomoce zakupione w ramach projektu wspierają proces dydaktyczny i terapeutyczny w pracy nad rozwojem dzieci oraz uatrakcyjniają prowadzone działania.Wśród zakupionego wyposażenia największą radość sprawiają przedszkolakom: magiczny dywan, korzystanie z tabletu z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej ,,Mówik”. Nowością jest również multimedialny gabinet logopedyczny ,,EduSensus”, dywan edukacyjny. Urządzenie Musicon EDU kształci kreatywność oraz wprowadza zasady programowania i komponowania. Sprawność fizyczną wspierają: bieżnia, atlas do ćwiczeń, zjeżdżalnia rolkowa, ścieżka do balansowania oraz skrzynia piankowa. Zakupiony Profil Psychoedukacyjny to narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji. Skala Rozwoju bada siedem sfer funkcjonowania dziecka ważnych ze względu na osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Zestaw do terapii dzieci z trudnościami artykulacyjnymi Speech Buddy jest jedną z ciekawych i unikatowych pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Łączna kwota wydatkowana do tej pory w ramach projektu:

1. pomoce dydaktyczne (zrealizowane) to 218 193,36 zł;
2. zakup multimediów oraz sprzętu komputerowego (w realizacji) to 53 725,70 zł.

Tekst: K. Pękalska, M. Siluk