Kolejne środki finansowe pozyskane przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim tym razem trafią do drawskiej biblioteki !

Infrastruktura bibliotek 2016-2020: wyniki I naboru Instytut Książki poinformował, że I nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020" został rozstrzygnięty.

W ramach I naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę 260 582 586 mln zł (budżet priorytetu w latach 2016 – 2020 wynosi 150 mln zł) i 4 wnioski błędne formalnie.

Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków w kwotach wnioskowanych, w tym wniosek ośrodka kultury dla drawskiej biblioteki.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia" uzyskał dofinansowanie w wysokości 375 000 złotych. Cała inwestycja realizowana będzie w roku 2016,udostępnienie obiektu po remoncie w I kwartale 2017r. Ogólna wartość projektu to 586 400,00.

Projekt obejmuje prace budowlane w obiekcie biblioteki służące dostosowaniu go do nowoczesnych standardów i zmieniających się potrzeb różnych grup czytelników. Wykonane prace modernizacyjne i nowoczesna aranżacja wnętrz, stworzą odpowiednie warunki lokalowe do wprowadzania oferty wykraczającej poza tradycyjne funkcje biblioteki, w tym umożliwią poodnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, wprowadzenie nowych propozycji dla dzieci i młodzieży oraz wzrost liczby użytkowników biblioteki o 2 % corocznie. Celem zwiększenia atrakcyjności usług oferowanych przez bibliotekę uruchomiona będzie Cafe Biblioteka z dostępem do Internetu dzięki WiFi, z możliwością wypożyczenia bogatej oferty ebooków i audiobooków, skorzystania z infokiosku, tabletu, a przy tym wypicia kawy lub udziału w spotkaniu autorskim czy DKK. Temu celowi posłuży też funkcjonalne wyposażenie działów, stworzenie Kącika Malucha, stanowiska komputerowego dla osób z różnymi dysfunkcjami czy stanowiska do digitalizacji zbiorów. Przeprowadzenie digitalizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem, umożliwi udostępnienie użytkownikom cyfrowej wersji księgozbioru w Internecie, a wraz z elektroniczną bazą księgozbioru i możliwościami systemu MAK + uruchomienie nowoczesnego procesu technologicznego wypożyczania książek. Obiekt dotychczas niedostępny dla osób niepełnosprawnych, po przebudowie i zamontowaniu odpowiednich urządzeń i elementów wyposażenia, stanie się miejscem przyjaznym, oferującym czytelnikom o specjalnych potrzebach szeroką gamę usług, ale też godne warunki korzystania z bogatej oferty kulturalnej biblioteki. Zmodernizowany obiekt stanowić będzie doskonałą bazę i podstawę do poszerzenia oferty biblioteki o ciekawe projekty na rzecz czytelnictwa m.in. dzięki nawiązaniu partnerstw publiczno-społecznych.

Wyremontowany obiekt będzie drugą (po Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego) nowoczesną instytucją kulturalną w naszej gminie.

INFO [Ośrodek Kultury Drawsko Pomorskie]