Na mocy umów podpisanych 6 sierpnia 2019 r. zabytkowe kościoły w miejscowościach: Piaseczno i Rydzewo, otrzymały dotacje z budżetu powiatu drawskiego. Parafie reprezentowali księża proboszczowie: Marek Humeniuk i Andrzej Naporowski.

Od kilku lat Powiat Drawski dotuje zabytki znajdujące się na jego obszarze. Także w tym roku na sesji radni powiatu podjęli uchwałę przyznającą dotacje w wysokości 30 000,00 zł .

Przyznane dotacje z budżetu powiatu drawskiego w 2019 r.:

- 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej Siemczyno (68 Czaplinek) - wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu zabytkowego kościoła.

- Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Rydzewie otrzyma 20 000,00 zł na kontynuację remontu - etap III: remont stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego, nawy.

Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą nr Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu, na wniosek zainteresowanych po spełnieniu kryteriów określonych w tej uchwale.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Anna Hnatkowska